Välj hur du vill ha din radiator konfigurerad


Viktigt att känna till och bestämma när du beställer din radiator är hur du vill ha anslutningar för tillopp och retur på din gjutjärnsradiator. Det finns 3 olika möjligheter som finns beskrivna nedan.

I England är standard konfigurationen enligt Bild 1 som du ser nedan, dvs med anslutningar för in -och utlopp på vardera nedre del av radiatorn vilket kallas "Bottom Bottom Opposite End" BBOE. Om du inte väljer någon annan konfiguration är det så din radiator kommer konfigureras och levereras.
Bild 1) "Bottom Bottom Opposite End", BBOE

I övriga Europa är det mer vanligt att konfigurera anslutningarna från samma sida av av radiatorn enligt nedan, Bild 2, vilket kallas för "Top Bottom Same End" TBSE. Om du vill beställa en polerad och lackerad radiator som lackeras och poleras på de synliga delarna av radiatorn för att stå emot en vägg så behöver du även bestämma från vilken sida, höger eller vänster, som anslutningarna ska sitta.

Bild 2) "Top Bottom Same End", TBSE

Det finns även ett tredje alternativ att få anslutningarna på din radiator konfigurerade enligt Bild 3 nedan som kallas för "Top Bottom Opposite Ends", TBOE.

Bild 3) "Top Bottom Opposite Ends", TBOE