Personuppgiftspolicy

Vi värnar om din personliga integritet. I denna personuppgiftspolicy i enlighet med GDPR General Data Protection Rule som ersätter PuL, kan du läsa vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dessa. Vi säkerställer att din information är säke. I syfte att förhindra obehörig åtkomst eller avslöjande har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och ledningsförfaranden för att skydda och säkra den information vi inhämtar. 

Ta gärna del av vår personuppgiftsplicy så att du förstår den och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att få ta del av den information som har registrerats och be att den rättas till om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant. Du har också rätt att begära att informationen raderas. Du är alltid välkommen att höra av dig på kundtjanst@gjutjarnsradiatorer.se

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål?


För att kunna hantera beställning och köp

För att vi ska kunna fullgöra ett köpeavtal så behöver vi samla in uppgifter om dig som förnamn och efternamn, adress, postadress, e-postadress, kortuppgifter och vissa fall personnummer. Vi samlar in dessa för att kunna leverera och transportera din beställning/köp/order hem till dig och för betalning och fakturering av de varor du beställt/köpt av oss och för hantering av eventuella reklamations- coh garantiärenden.

Laglig grund för att vi behöver dessa uppgifter: Insamlingen av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för den tid som behövs i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.


För att kunna hantera förfrågningar och kundserviceärenden

Om du hör av dig till oss med en förfrågan eller ett kundserviceärende via telefon, e-post eller sociala medier så kan vi beroende på din förfrågan och ärende behöva samla in förnamn, efternamn och kontaktuppgifter som tex adress, e-post och telefonnummer och information om vad din förfrågan gäller och eventuella fel/klagomål.

Laglig grund: Behandling är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera din förfrågan eller kundserviceärende.

Lagringsperiod: Till dess att förfrågan eller kundserviceärendet är avslutat.


För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser

För att vi ska kunna utföra nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt myndighetsbeslut tex bokföringslagen och penningtvättslagen så behöver vi samla namn, kontaktuppgifter som adress, e-post och telefonnummer och betalningshistorik och betalningsinformation.

Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag.

Lagringsperiod. Till dess att köpet genomförts (inklusive leverans och betalning) och för den lagliga tid som krävs framöver.


Teknisk data när du besöker oss s.k. cookies

För att förbättra användarupplevelsen på vår sajt använder vi oss av s.k.cookies. Dessa cookies raderas när du stänger din webbläsare. Om du öppnar ett nytt webbläsarfönster kommer nya cookes att skapas. Vi sparar informationen i cooken som ett slumpmässigt värde som kan används för att skapa anonym statistik i vår webbshop. Det hjälper oss att analysera data om trafiken på sajtens olika webbsidor och förbättra får webbsida. Vi använder endast denna information i syfte att analysera statistik och sen tas datan bort från systemet. Du kan när du besöker oss välja att godkänna cookies eller neka. De flesta webbläsare accepterar kakor automatiskt men du kan ändra inställningarna på din webbläsare så att den nekar kakor om du föredrar det. Det kan förhindra dig från att dra full nytta av denna webbsida.

Vi använder inte dina personuppgifter i marknadsföringssyfte


Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall där det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är sk personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträde som hjälper oss med:

IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, bokföring och underhåll av våra IT-lösningar)

Transport (logistikföretag och speditörer)

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga:

Statliga myndigheter (polisen, skatteverket, eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller misstanke om brott

Transporter (logistikföretag och speditörer)

Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och betaltjänsteleverantörer)


Var vi behandlar dina personuppgifter?

Då vi är ett företag baserade i två länder behöver vi behandla dina personuppgifter i Sverige och England inom EU/EES. Dina personuppgifter behandlas i båda länder i enlighet med ovan integritets- och personuppgiftspolicy. Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ovan ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.


Säkerhet

Vi säkerställer att din information är säker. I syfte att förhindra obehörig åtkomst eller avslöjande har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och ledningsförfaranden för att skydda och säkra den information vi inhämtar över nätet. 


Länkar till andra webbsidor

Vår webbsida kan innehålla länkar till andra webbsidor. Var vänlig och notera att om du väljer att lämna vår webbsida genom en av dessa länkar så har vi inte någon kontroll över andra webbsidor. Vi kan därför inte ansvara för skydd av privat information som du lämnar på en sådan webbsida och dessa ingår inte heller i vår personuppgiftspolicy. Var försiktig och läs igenom den webbsidans personuppgiftspolicy och hur de behandlar personuppgifter.​​​​​​​

Ansvarig för personuppgifter är Cast Iron Radiators Ltd 07944809, Unit D Barrys Lane, YO12 4HA, Scarborough, Storbritannien.

Denna integritetspolicy gäller från 2019-01-14 och kan komma att uppdateras.