Villkor & Info

Köpvillkor

Din order bearbetas och levereras utan överdrivet dröjsmål, inte senare än 30 dagar från det att din order placerats. Vänligen ge oss upp till 10 arbetsdagar för leverans efter det att din order har expedierats och skickats.


Avbeställning, returer och återbetalning 

Din rätt att annullera en varuorder startar from det datumet du placerar en order och slutar 14 dagar efter det datum du emottagit dina varor. 

1.18.1 Ångerrätten gäller inte för ytbehandlingen som utförts enligt er specifikation som tex målad, grundmålning, polerad och lackerad. Våra tjänster och de produkter som använts för en specificerad ytbehandling kan inte avbeställas när arbetet har genomförts.
1.18.2 På grund av det arbete som uppkommer för att återställa produkten efter en full genomförd ytbehandling återbetalar vi 70% av priset du betalat för produkten  exklusive kostnaden för ytbehandlingen.

1.19 Din rätt att anullera en order startar from det datum då du fått ett ordererkännande från oss (det datum då vi konfirmerat din order), det datum då ett kontrakt upprättats mellan oss. vänligen meddela oss via e-post på kundtjanst@gjutjarnsradiatorer.se eller telefon 070-3563990 innan avbeställningsperioden och tiden för ångerrätt går ut.

1.20 Om du annulerat en order efter att du emottagit varorna och har dem hos dig är du skyldig att bevara och ta hand om dem. Du måste skicka tillbaka varorna till oss på vår adress på egen bekostnad (om inte de levererade varorna har lämnats felaktigt till dig eller har skador och defekter), inom 14 dagar efter att du reklamerat din order. 

1.21 Vi reserverar oss att ta en avgift ej övertstigande våra direkta kostnader för att återhämta varorna om du inte returnerar varorna eller returnerar dem så på vår bekostnad.  

1.22 När du har meddelat oss att du vill annullera en order kommer den summa som vi debiterat dig exklusive kostnad för full ytbehandling, att återbetalas till dig så snart som möjligt senast inom 21 dagar efter din annullering. 


Våra Garantier

1.23 Vi tillhandahåller en garanti att när våra gjutjärnsradiatorer levereras är fria från tillverkningsfel i 10 år och våra radiatorventiler är fria från tillverkningsfel i 5 år. Flera av våra produkter har en utökad garanti på 25 år som specificeras på produktsidan för dessa produkter. Dessa garantier gäller dock inte under omständigheter beskrivna i klasul 1.24
​​​​​​
1.24 Garantin i klausul 1.23 gäller inte om defekter på produkten uppstått från:
1.24.1 om produkten hanterats eller flyttats på ett sådant sätt som inte är i enlighet med den Hanteringsguide för gjutjärnsradiatorer som skickas med i en Hjälp Guide som följer med leveransen;
1.24.2 Slitage, olyckor och inkorrekta installationer;
1.24.3 Avsiktlig skada, onormal lagring eller arbetssituationer, olyckor eller oaktsamhet av dig eller tredje part;
1.24.4 Om du misslyckas med att sköta produkten i enlighet användingsinstruktiorna
1.24.5 Ändringar eller reparationer av dig eller tredje parti som inte är en auktoriserad fackman; eller
1.24.6 Specifikationer tillhandahållna av dig

1.25 Den tillhandahållna garantin under klausul 1.23;
1.25.1 Är till för den första köparen av produkten och medföljer inte om produkten säljs vidare;
1.25.2 Gäller enbart om du kan uppvisa köpbevis;
1.25.3 Omfattar endast till de felaktiga delarna av radiatorn eller andra produkter; och
1.25.4 Omfattar ej kostnader för installationsarbete eller återinstallation av produkten


Adress i England
UNIT D BARRYS LANE, SCHAROBOROUGH
NORTH YORKSHIRE, YO12 4HA
UNITED KINGDKOM

 
Användning av webbsidan

Dessa villkor reglerar din användning av denna webbsida. Var vänlig och läs igenom dessa innan du använder denna webbplats. Om du inte accepterar dem till fullo så var vänlig och använd inte webbplatsen. Din fortsatta användning av vår webbsida bekräftar att du accepterar dessa termer. 


Tillgång till webbsidan

1.1 Det är inte nödvändigt att registrera sig hos oss för att använda de flesta delarna och sidorna av denna webbplats.


Använda webbsidan

1.2 Denna webbsida kan användas för dina privat ändamål och i enlighet med dessa villkor. 

1.3 Du får ladda ner material från denna websida förutsatt att du inte förändrar eller reproducerar innehåll utan skriftliga godkännande från oss.


Webbsidans drift

1.4  Vi tar alla rimliga åtgärder för att säkra att denna webbplats är i drift varje dag hela dagen. Emellanåt kan tekniska problem resultera i driftstop. I enlighet med det kan vi inte hållas ansvariga för att webbsidan inte är tillgänglig vid dessa tillfällen.

1.5 När det är möjligt försöker vi alltid att informera om eventuella underhåll som kan resultera i driftstopp på webbsidan men vi är inte skyldiga att tillhandahålla en sådan information.


Besökares material

1.6 Material som skickas eller postas till oss av besökare av denna webbplats ska anses vara utan äganderätt och icke konfidentiellt. Vi är berättigade att kopiera, visa och distribuera och använda materialet som skickas till oss som vi finner lämpligt med undantag av personlig information som du kan läsa mer om under vår Integritetspolicy. Privacy Policy.

1.7 Posta eller skicka inte material till och från denna webbplats vid använding av webbplatsen

(a) som du inte har fått fullt medgivande för

(b) som är skadlig och inkluderar virus, trojaner, skadad data eller annan skadlig mjukvara.

1.8 Vi kommer att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter för att avslöja personlig identitet eller andra detaljer för den som postar material till denna webbplats som strider mot paragraf 1.7. 


Länkar till och från andra webbsidor 

1.9 På denna webbplats kan du hitta länkar till tredjepartswebbsidor. Tillhandahållandet av en sådan länk betyder inte att vi stödjer den webbsidan. Besök av en webbsida via en länk på denna webbsida görs på egen risk. 

1.10 Den som vill får länka till denna sida förutsatt att nedan villkor iakttas:

(a) att du inte antyder att vi stödjer den tjänst eller produkt du har om det inte har avtalats med oss skriftligen:

(b) att du förvränger din relation till denna websida och 

(c) den webbsidan som du länkar till denna sida inte innehåller kränkande eller kontroversiellt innehåll, innehåll som gör intrång på immateriella rättigheter eller andra rättigheter hos tredjepart.

1.11 Att länka till denna webbsida i strid med klausul 1.10 innebär en gottgörelse den skadegörelse som uppstått som ett resultat av en sådan länkning. 


Friskrivningsklausul

1.12 Vi tar alla rimliga åtgärder för att försäkra oss att all information på den här webbsidan är uppdaterad och korrekt men vi kan inte garantera att allt material är korrekt eller uppdaterat hela tiden. 

1.13 Allt material på denna webbplats är tillhandahålls utan garanti. Du använder materialet på denna webbsida på egen risk.


Uteslutande av ansvar

1.14 Vi tar inte ansvar för eventuell förlust eller skada som kan ha åsamkat dig som ett resultat av att du använt denna webbsida.

Villkoren för användning av webbsidan regleras av engelsk lag